Atatürk’ün Türk Diline Verdiği Önem Metni Etkinlik Cevapları

Atatürk’ün Türk Diline Verdiği Önem Metni Etkinlik Cevapları,8. sınıf Dörtel Yayıncılık Türkçe çalışma kitabı cevapları, sayfa 48-49-50, Atatürk’ün Türk Diline Verdiği Önem metni etkinlik cevaplarını içerikte bulabilirsiniz.

1. ETKİNLİK

Kelimelerin anlamlarıyla eşleştirilmesi:

kültür → Tarihsel, toplumsal gelişme süreci içinde yaratılan bütün maddi ve manevi değerler ile bunları yaratmada, sonraki nesillere iletmede kullanılan, insanın doğal ve toplumsal çevresine egemenliğinin ölçüsünü gösteren araçların bütünü, hars, ekin.
ülkü birliği → Amaç edinilen, ulaşılmak istenilen idealde birlik.
hazine → Altın, gümüş, mücevher vb. değerli eşya yığını, büyük servet
yazı dili → Bir ülkede konuşulan ağızlardan birinin yazılı anlatımlar için kabul edilmiş biçimi.
edebi eser → Değişik edebiyat türlerinde kaleme alınmış, sanat değeri taşıyan eserlerin her biri.
milli → Milletle ilgili, millete özgü, ulusal.

2. ETKİNLİK

Atatürk’ün Türk Diline Verdiği Önem metni içerisinden alınan kelimelerin eş ve zıt anlamlılarının bulunması:

dil
Eş Anlamlısı: Lisan
Zıt Anlamlısı: Yok

zengin
Eş Anlamlısı: varlıklı
Zıt Anlamlısı: fakir

millet
Eş Anlamlısı: ulus
Zıt Anlamlısı: yok

bağımsızlık 
Eş Anlamlısı: istiklal
Zıt Anlamlısı: esaret

yüksek
Eş Anlamlısı: yok
Zıt Anlamlısı: alçak

kolay
Eş Anlamlısı: basit
Zıt Anlamlısı: zor

3. ETKİNLİK

Atatürk’ün Türk Diline Verdiği Önem metni içerisinde yer verilen Atatürk’ün kişisel özellikleri:

  • Milli kültür ve değerlere önem veren bir liderdir.
  • Milliyetçi, halkçı-demokrat tutumuna sahip bir liderdir.
  • Hitabet gücü yüksek bir liderdir.
  • İleri görüşlü bir liderdir.

4. ETKİNLİK

Atatürk, “Türk dili ve edebiyatına neden çok önem vermiştir?” sorusuyla ilgili bir yazı yazmak için aşağıdaki bağlantıya tıklayarak konuyla ilgili araştırma yazısına ulaşabilirsiniz.

Atatürk Türk Dili ve Edebiyatına Neden Önem Vermiştir?

5. ETKİNLİK

Açıklamalara uygun örneklerin metinden bulunup yazılması:

• İki heceli bazı kelimeler, sonuna ünlüyle başlayan bir ek alınca ikinci hecelerindeki dar ünlüler düşer.
zihindir, uğrunda

• Özel adlar her zaman büyük harfle başlar.
Atatürk, Ziya Gökalp, Türk

• Başka birinden aktarılan sözler tırnak içine alınır.
“Millet diliyle yaşar.”

• Özel adlara getirilen çekim ekleri kesme işareti ile ayrılır.
Atatürk’ten, Batı’dan

• Özel olarak belirtilmek istenen sözler tırnak içine alınır.
“Milletin Atatürk tarafından da…”

• Özel adlara getirilen yapım ekleri ve çokluk ekleri ile bunlardan sonra gelen çekim ekleri kesme işareti ile ayrılmaz.
Türkçedir, Yeni Lisancıların, Türkçeleşmemiş

6. ETKİNLİK

Cümlelerin belirttiği duyguların neler olduğunun yazılması:

• Yaşasın! Bu sınavı da kazandım. → Sevinç
• Bugün hava ne kadar güzel! → Memnun olma, mutluluk
• İmdat! İmdat! Bahçede kocaman bir yılan var! → Korkma
• “Ne mutlu Türk’üm diyene!” (Atatürk) → Takdir etme, beğenme
• Aşk olsun! → Sitem, kabullenme
• Bu küçük adam mı halterde dünya rekorunu kırdı! → Küçümseme
• Ali, Ali, demek sen hâlâ yaşıyordun! → Şaşırma
• Aaa! Olmaz ki böyle! → Kızma, üzülme


8. sınıf Dörtel Yayıncılık Türkçe ders kitabı cevapları, sayfa 48-49-50, Atatürk’ün Türk Diline Verdiği Önem metni etkinlik cevaplarını beğendiyseniz, aşağıdaki paylaşım butonlarını kullanarak arkadaşlarınızın da cevaplardan faydalanmasını sağlayabilirsiniz.

Ayrıca Kontrol Edin

Otoray Yolculuğu Metni Etkinlik Cevapları

Otoray Yolculuğu Metni Etkinlik Cevapları,8. sınıf Dörtel Yayıncılık Türkçe çalışma kitabı cevapları, sayfa 62-63-64-65-66-67, Otoray …

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir